• Arrangementer i ULK1966 2023

  Program Ulk 2023

 • Foto fra turen til Agernæs Put & Take

  Se foto
 • Sommer festen

  Så er der foto fra sommer festen

  Se foto
 • Plantning af Vandranunkler ved badestedet

  Så er der nye foto i galleri
  med arbejde ved åen

 • Familie Tur Måle

  Se foto
 • NYT – Gæstekort til Vindinge Å

  Gæstekort kan købes hos alle bestyrelsesmedlemmer i klubben.
  Pris 50,- pr. dag.
  Gæstekort er kun gyldig ved følgeskab
  af et medlem af Ullerslev Lystfiskerklub.

Vindinge å

Regler vedrørende fiskevandet:
Åen er fredet fra den 16. november – 28. (29.) februar

Adgang til fiskevandet opstrøms Hindemae kan foregå ad Plantagevej.
Du kan parkere bag ved Mullerup Maskinfabrik og gå gennem tunnellen under jernbanen.

Hvis du vil fiske på stykket nedstrøms Hindemae kan du parkere ved broen der går over åen.
Her fisker du på venstre side af åen, men du kan kun komme ud til udløbet af den lille bæk ved Dybmose.
Du kan også parkere på markvejen ved zone 4. Så er du på højre side af åen og kan komme helt ud til motorvejsbroen.

Åleruser i åen må ikke røres og skal respekteres og fiskeri efter ål er ikke tilladt på stykket opstrøms Hindemae.kort med signaturforklaring

Kort med signaturforklaring til at printe ud: kort med signaturforklaring

 

Kort med signaturforklaring til at printe ud: Kort til ud printning